HomeProgram súťaže
PROGRAM SÚŤAŽE
XXXV. ročník medziklubovej súťaže v bezmotorovom lietaní
MEMORIÁL ALEXANDRA MAKARENKA 2016
a

59. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PLACHTENÍ
a
8. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PLACHTENÍ JUNIOROV

Uzatvorenie prihlášok: 2. júla 2016
Tréning: 26. júna 2016 - 2. júla 2016
Prvý briefing: 3. júla 2016 (nedeľa o 10:00 hodine)
Súťažné obdobie: 3. júla 2016 - 16. júla 2016
Vyhlásenie výsledkov: 16. júla 2016 cca o 20:00 hodine (sobota)